Štít

BOZP a PO

Zajišťujeme profesionální a komplexní řízení agendy BOZP a PO i na ni navazujících činností. Přístup k řízení agendy nastavujeme pro každou firmu individuálně tak, abychom zohlednili vaše preference, dali důraz na vaše firemní hodnoty a zohlednili specifika vaší organizace.

Realizace zvládáme multioborově od jednodušších kancelářských činností přes zdravotnická zařízení, výrobu, gastro, sklady až po stavebnictví. Nejsme jen teoretici ale hledáme způsoby, jak maximálně dosáhnout společného cíle – bezpečného pracoviště, ochrany zaměstnanců a majetku firmy. Vedle toho vždy klademe důraz na správnost a úplnost adekvátní dokumentace, kterou pro každou společnost navrhujeme na míru, dle potřeb, zaměření, činností a zaměstnanců.

Naše zákazníky připravujeme na dnešní dobu

Nepodceňte své dokumenty a využijte příležitost si je s námi projít na osobní schůzce. Dozvíte se, jaké jsou dnes trendy i to, jestli vaše stávající dokumentace obsahuje vše potřebné.

V dnešní době se od vedení firem očekává plnění různých povinností v oblasti BOZP a PO. V případě problému je pak šetřeno, jak důkladně a správně firma předcházela všem rizikům, jak o nich informovala své zaměstnance a jednatelé musí o všech skutečnostech vést adekvátní evidenci. Podchytit vše je dost náročné a proto se naši zákazníci obrací na nás. Neděláme BOZP tak, jak se dělalo před lety. Pravidelně s právníky konzultujeme kličky, které jsou využívány při řešení sporů a úrazů. Vše tak zpracováváme s ohledem na dnešní trendy a s reálnou zkušeností z praxe.

Chcete se ujistit, že máte své dokumenty v pořádku?

Domluvit schůzku