Štít

BOZP na stavbách

Stavebnictví je z pohledu bezpečnosti velmi specifický obor. Nad rámec firemního BOZP a PO je třeba zajistit správnou dokumentaci pro každou stavbu, kde se vaši zaměstnanci pohybují.

Jsme spolehlivým partnerem pro oblast staveb, kdy dokážeme pružně reagovat na vaše potřeby. Ať už jste v pozici investora, generálním dodavatelem stavby či subdodavatel, pomůžeme vám zajistit vše potřebné.

Správa BOZP a PO pro stavební firmy

Vytvoříme vám:
  • Dokumenty k předání staveniště
  • Plán BOZP na staveništi
  • Technologické postupy prací
  • Zpracování rizik pro jednotlivé stavby
  • Další potřebné dokumenty na stavby
  • Dokumentaci BOZP a PO pro firmu
  • Výměny rizik

a další.

Certifikace

Máme certifikaci na:
  • Činnost koordinátora staveb
  • Dopravní stavby
  • Práci na železnici (KMB – 10/1)

Chcete se ujistit, že máte své dokumenty v pořádku?

Domluvit schůzku